publications

ZHANG Da Zhong

Artist: ZHANG Da Zhong

Publication Date: November 2012

Price: HK$ 300

Page: 173

Dimensions: 25 x 30 cm

Enquire

My Secret Garden

Artist: Dorina MOCAN

Publication Date: November 2005

Price: HK$ 300

Page: 65

Dimensions: 30 x 23 cm

Enquire

LSR - Works by Li Shurui

Artist: LI Shurui

Publication Date: May 2010

Price: HK$ 300

Page: 150

Dimensions: 17 x 24 cm

Enquire