About Women - Female Portrait Exhibition

Group Exhibition
10 May - 25 May 2006
Hong Kong

YAN Ya Ya, WANG Jian, TSUI Tin Yun, XIE Heng Xing, REN Xiao Lin, DAI Ping Jun, ZHANG Da Zhong, Dorina MOCAN